.

AC Waterland is de mooist gelegen atletiekvereniging in Landsmeer.Op ons atletiekveld met een 300m baan  en in de Twiskepolder wordt onder leiding van gediplomeerde trainers enthousiast getraind.

Doe een keer mee

slider foto 0
slider foto 1
slider foto 2
slider foto 3
slider foto 4

Lid worden van ACWaterland

Lijkt het je wat om lid te worden van AC Waterland, of wil je een keer meetrainen of komen kijken? Dat kan natuurlijk. Voor de jeugd, vanaf 7 jaar, zijn er trainingsgroepen (verdeeld naar leeftijd) waar je door diverse trainers de elementen van de atletiek geleerd worden zoals hardlopen, hoogspringen, verspringen, speerwerpen enzovoorts. Zij trainen op de baan van AC Waterland.

Voordeel van het lid worden van AC Waterland is dat je (loop)prestatie verbetert doordat je regelmatig en op een verantwoorde manier in een groep traint onder deskundige leiding van trainers. Het samen sporten verlegd je grenzen !!

Afhankelijk van je interesse kun je altijd een aantal keren meetrainen/meelopen met één van de groepen bij AC Waterland. Kijk maar even op de site welke groep het beste bij je past. De trainingstijden staan daar aangegeven.

In het clubgebouw liggen inschrijfformulieren voor je klaar, je kunt deze ook downloaden, uitprinten volledig invullen en inleveren in de kantine van AC Waterland of inleveren bij Nico Hemelaar, Harpoenier 88, 1121 MR Landsmeer, maar kom gerust eerst een paar keer meetrainen om te kijken of je het leuk vindt..

Download Inschrijfformulier (pdf, twee pagina's).

Contributie

Januari

 

Juli

totaal/ contributie 2018

pupil

€ 61,00 (€ 38,00 + € 23,00)

€ 38,00

€ 99,00

junior

€ 68,00 (€ 38,00 + € 30,00

€ 38,00

€ 106,00

senior/master

€ 78,00 (€ 38,00 + € 40,00)

€ 38,00

€ 116,00

recreant

€ 55,00 (€ 38,00 + € 17,00)

€ 38,00

€ 93,00

wandelaar

€ 55,00 (€ 38,00 + € 17,00)

€ 38,00

€ 93,00

In januari en juli wordt middels automatische incasso per keer de helft van de jaarlijkse contributie geïnd.

Nieuwe leden: Voor nieuwe leden is de afdracht aan de Atletiekunie  tot 1 oktober het volledige bedrag. Bij ingang van het lidmaatschap in het vierde kwartaal (1 oktober tot en met 31 december), dragen wij slechts 25% aan de Atletiekunie af. Nieuwe leden betalen vanaf het kwartaal van inschrijving het AC Waterland deel en eenmalig 15 euro inschrijfgeld.

Opzeggen: Dit kan per 15 december of per 1 juli van een kalenderjaar. Indien men per 1 juli (opzeggen uiterlijk 30 juni) het lidmaatschap opzegt is de afdracht aan de Atletiekunie inmiddels ingehouden in januari en afgedragen aan de Atletiekunie. De Atletiekunie restitueert dit bedrag niet aan AC Waterland, en daarmee AC Waterland dus ook niet aan het lid dat het lidmaatschap opzegt. AC Waterland incasseert de contributie vervolgens niet meer in juli. Bij opzegging voor 15 december stopt het lidmaatschap per 1 januari van het daaropvolgende jaar en betaalt men dus geen contributie meer in het nieuwe jaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail (ledenadm@acwaterland.nl) te gebeuren voor 1 juli of 15 december en gaat in per 1e of 2de helft van het jaar. In leveren kan bij de kantine van AC Waterland of inleveren bij N. Hemelaar Harpoenier 88, 1121 MR Landsmeer.

 

 

Starterstraining

Onze starterstraining komt er weer aan. Vanaf 14 maart 10 weken trainen.

Trainingslopen Road2Rotterdam

13 januari, 3 februari, 24 februari en 17 maart

Twiskemolenloop

4 februari, 4 maart 2018

Oudpapier ophaaldata

Ten oosten van het lint
20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april,
19 mei, 16 juni, 21 juli, niet in augustus
Ten westen van het lint
27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april,
26 mei, 23 juni, 28 juli, niet in augustus