.

AC Waterland is de mooist gelegen atletiekvereniging in Landsmeer.Op ons atletiekveld met een 300m baan  en in de Twiskepolder wordt onder leiding van gediplomeerde trainers enthousiast getraind.

Doe een keer mee

slider foto 0
slider foto 1
slider foto 2
slider foto 3
slider foto 4

Organisatie

Het bestuur van AC Waterland bestaat uit 5 leden, tezamen zijn zij eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Iedere commissie heeft een coördinator, het ACW lid dat de verantwoording voor het desbetreffende taakgebied draagt.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Functie

Naam

Contact

Voorzitter

Secretaris, onderhoud & beheer

Penningmeester

Jeugd & Technische zaken

Vrijwilligersbeleid, Vertrouwenspersoon & Overige

Menoes Eising

Mark Essenburg

Christina Verheij

Tim Roos

Marieke Pauw

voorzitter@acwaterland.nl

secretaris@acwaterland.nl

penningmeester@acwaterland.nl

tim@loon.nl

marieke2006@live.nl

Iedere bestuurder is verantwoordelijk voor een aantal commissies, de onderverdeling is als volgt:

Structuur AC Waterland
BESTUUR TAAKGEBIED
     
Voorzitter Bestuurslid Jeugd & Wedstrijd Activiteiten Jeugd
  Clubkampioenschappen
  Ouder-samen-met-kind-Wedstrijd
  Crossloop
  Trainingen Jeugd
  pupillen
  junioren
  senioren / MAL
  Activiteiten Overig
   
Bestuurslid Overige activiteiten Trainen Overig
  Vertrouwenspersoon
  WAL
  trimgroepen overig
  starttorun
  nordic walking
   
Bestuurslid Ondersteuning Onderhoud Groen
  Onderhoud Techniek
  Kantine 
  Schoonmaak
  Ophalen oud papier
   
Penningmeester Financiën
  Ledenadministratie
   
secretaris Communicatie & Publiciteit
  clubblad
  website
  Kleding

 

Op de contact en vrijwilligers pagina vindt je meer informatie over de commissies en commissievoorzitters/coördinatoren.

Starterstraining

Onze starterstraining komt er weer aan. Vanaf 14 maart 10 weken trainen.

Trainingslopen Road2Rotterdam

13 januari, 3 februari, 24 februari en 17 maart

Twiskemolenloop

4 februari, 4 maart 2018

Oudpapier ophaaldata

Ten oosten van het lint
20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april,
19 mei, 16 juni, 21 juli, niet in augustus
Ten westen van het lint
27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april,
26 mei, 23 juni, 28 juli, niet in augustus